Vad är yinyoga?

_MG_8600.jpg

Yin som yogaform

Yinyoga är en lugn, mjuk och stillsam form av yoga där man jobbar i sittande och liggande positioner. Varje position hålls en längre tid, vanligtvis någonstans mellan 3 och 6 minuter och genom att låta musklerna vara helt passiva i positionen, så aktiverar vi istället vår kringliggande bindväv, vilket får en mjukgörande och smärtlindrande effekt i kroppen.

Yinyoga är en yogaform som passar alla kroppar och den är för dig som vill öka upp rörligheten i din kropp på ett skonsamt sätt, oavsett utgångsläge. Det finns ingen perfektion eller prestation i yinyoga. Yinyogan är till för att du ska lära känna din kropp och jobba tillsammans med din kropp genom olika känslor, smärtor och förnimmelser. Den lär dig att lyssna inåt och att lära känna de signaler som din kropp ger dig. I yinyogan övar vi upp en otrolig kroppskännedom och medvetenhet om det som händer i vår kropp. Det är bara genom att ge oss själva tid i stillhet och tysthet som vi kan uppnå denna självkännedom, som ändå är så otroligt viktig för att vi ska kunna lära oss att tyda vår kropps signaler när den ber om förändring eller uppmärksamhet.

Yinyogan kommer sträcka, svida, streta och dra. Den kan trycka, mola och pressa. Allt det är okej och ingenting är farligt, så länge vi undviker aktiv stretch eller inte pressar oss in i positionernas ytterlägen. Den enda kraft som påverkar kroppen i positionen är gravitationen i samspel med kroppens egen tyngd. På så sätt blir den här yogaformen enormt skonsam och allt sker i kroppens eget tempo, på kroppens egna villkor.

Yin och Yang

Yin som begrepp är enklast att förklara i kombination med begreppet Yang. Kanske har du sett symbolen för yin och yang som svarta och vita fält i en cirkel, som både omsluter och kompletterar varandra.

Yin och Yang är kompletterande energier enligt traditionell österländsk kultur. Yin representeras av de svarta fälten i symbolen och står för den energi som är omslutande, mottagande, inåtvänd, reflekterande och moderlig. Yin är skuggsidan, månen, vårt inre och stillheten i havets djup.

Yang representeras av de vita fälten i symbolen och står för energi som är kraftfull, expansiv, synlig och agerande. Yang är solsidan, solen, vårt yttre och havets föränderliga yta.

Enligt filosofin så behöver allt bestå av både yin och yang för att vara komplett. Det ena kan inte existera utan det andra och gränsen för vad som är vad kommer också alltid vara flytande. Yin blir till Yang i mötet med en än starkare yin-energi. Och Yang blir till Yin i mötet med en än starkare Yang-energi.

När vi ser yinyogan i det här ljuset så kan vi alltså förstå att vi i den här yogaformen vill fokusera på det mjuka inom oss. På yin-delarna av vår kropp. Mjukdelar, bindväv, leder och inre organ. Och på våra reflekterande och djupsinniga delar av sinnet. Yinyogan blir därmed väldigt personlig och du kan inte gömma dig från dig själv genom att gå in i prestation eller görande. Du är lämnad till dig själv med dina upplevelser och dina tankar under ganska lång tid. Det är det här som är både tjusningen och utmaningen för många med yinyoga.

YinYang.png